title
Välireklaami märgatavuse uuring neuroturunduse kontekstis
Study of outdoor advertising in the context of neuromarketing
author
Liiv, Triinu
keywords
välimeedia märgatavuse aspektid
outdoor media advertising
outdoor media advertising theory
supervisor
defence date
language