title
Töötajate koostöö ja meeskondade tekkimine Narva ja Tallinna BENU Apteekide näitel
Cooperation and Formation of Teams in Companies (based on the Example of BENU Pharmacy in Narva and Tallinn)
Сотрудничество и создание команд на примере сетей Нарвских и Таллиннских аптек BENU OÜ
author
Tsetsetova, Ljubov
supervisor
defence date
language