title
Ruumitemperatuuri kihistumine ja reguleerimise efektiivsus lagi-, põrand-, radiaator- ja õhkkütte korral
Room Temperature Stratification and Control Efficiency in Case of Ceiling, Underfloor, Radiator and Air Heating Systems
author
Limberg, Martin
keywords
temperatuuri stratifikatsioon
õhkküte
temperature stratification
air heating
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network