title
Hormoonsüsteemi häirivad ühendid prügila nõrgvees ja reoveetöötlusjaamades. Võimalikud keskkonnamõjud ning ärastusmeetodid
Endocrine system disrupting components in landfill leachate and in wastewater treatment plants. Possible environmental effects and methods for removal
author
Keskküla, Lüüli
keywords
hormoonsüsteemi häirivad ühendid
reoveetöötlusjaam
reovee töötlusprotsessid
wastewater treatment methods
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access