title
Inverse Problems for Parabolic Integro-Differential Equations with Instant and Integral Conditions
Hetk- ja integraaltingimustega pöördülesanded paraboolsetele integrodiferentsiaalvõrranditele
author
Kasemets, Kairi
keywords
inverse probleem
integro-differential equation
integro-diferentsiaalvõrrand
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949239641 (publication)
ISBN 9789949239658 (pdf)
ISSN 14064723
language