title
Keskkonna mõju tarbija otsustusprotsessile USA sõiduautotööstuses
Environmental Influences on Consumer Decision-Making Process in the U.S. Passenger Vehicle Industry
author
Kacala, Andrew James
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus