title
Riskijuhtimissüsteemi kujundamine ettevõttes
The Formation of Enterprise Risk Management System
author
Nurk, Gätlin
keywords
ettevõtte riskijuhtimine
riskijuhtimise raamistikud
riskijuhtimisstrateegiad
risk management frameworks
supervisor
defence date
language