title
Auvere Elektrijaama automaatika ja mõõdistuste talituse lao töö effektiivsuse tõstmise esialgne projekt
The primary project for work improvement at the warehouse of automation and instrumentation department in the Auvere Power Plant. Проект первоначального повышения эффективности работы склада службы автоматики на электростанции Аувере
keywords
andmebaas MS Access
Auvere Elektrijaam
esialgne projekt
MS Access Database
Auvere Power Plant
primary project
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal