title
Nafta rektifikatsiooniseadme toruahi tehnoloogilised arvutused
Technology calculation kiln installation of petroleum distillation
author
Golov, Evgeny
keywords
ohtlike jäätmete töötlus
õlitoodete jäätmeteisaldus
jäätmeõli rektifitseerimise plokk
toruahi
kiirguskamber
konvektsioonkamber
põlemisprotsessi arvutus
kütuse koostis
põlemistooted
dangerous waste processing
waste oil produsts disposal
waste oil rectification unit
radiation chamber
convection chamber
burning process calculation
fuel composition
combustion products
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information