title
Mootoriõlides kloriidide sisalduse määramise metoodika väljatöötamine potentsiomeetrilise sadestustiitrimise meetodil
Development of a technique for determining of chlorides content in motor oils by precipitation potentiometric titration method
Разработка методики определения содержания хлоридов в моторных маслах методом осадительного потенциометрического титрования
keywords
määrdeained
õlianalüüs
kloriidid
titreerimine
väljatöötamine metoodika
engine oil
lubricants
oil analysis
chloride
titration
development of a technique
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information