title
Iru SEJ talitluse analüüs ja võimalik tulevik
Iru Thermal Power Plant Operation Analysis and Future Options
author
Lillmaa, Ove
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information