title
Transpordiettevõtte äriplaani koostamine ning selle tasuvus killustikku transportiva firma näitel
Transport company business plan compilation and this profitability of crushed stone transport company case study
author
Rostsinski, Igor
keywords
supervisor
defence date
language