title
Kaevandamiseks sobivate turbaalade ja -varude analüüs Tartu maakonnas
Analysis of peat deposits and reserves in Tartu County
supervisor
defence date
language