title
Olemasoleva rakenduse teisaldamine UWP platvormile
Moving an existing application to UWP platform
author
Boyko, Alexander, Šutov, Deniss
keywords
teiseldamine
redigeerimine
UWP
desktop
remake
supervisor
Tšukrejeva Jekaterina; Murtazin Kristina
defence date
language