title
Euroopa Liidu uus raamatupidamise direktiiv ja selle mõju finantsaruandlusele Eestis
New EU Accounting Directive and its impact on financial statements in Estonia
author
Kreegi, Meeli
supervisor
Alver, Lehte; Alver, Jaan
defence date
language