title
Klassikalise muusika kontsertide populariseerimise võimalused Eesti kontserdikülastajate hulgas
Opportunites for Popularizing Classical Music Concerts Among Estonian Concert Attendees
author
Tinno, Meelis
keywords
klassikaline muusika
populaarsus
defence date
language