title
GHB süljeanalüüsi selektiivsuse määramine kapillaarelektroforeesil
Determination of selectivity for GHB analysis in oral fluid by capillary electrophoresis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information