title
Workplace Assessment: Determination of Hazards Profile Using a Flexible Risk Assessment Method
Töökeskkonna hindamine: ohtude profiili määramine paindliku riskianalüüsi meetodi abil
author
Reinhold, Karin
keywords
publisher
TUT Press
defence date
26.06.2009
identifier
ISBN 9789985599105
ISSN 14064774
language