title
Uued trendid värbamises personalijuhtide hinnangul: digivahendite ja sotsiaalmeedia kasutamine
New trends in recruitment practices, accordid to Human Resource Managers: the use of digital resources and socialmedia
author
Remmelgas, Kadri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TTÜ network only