title
Tööga rahulolu ja siseturunduse seosed teenindusettevõtte ABC AS näitel
Relationship between satisfaction with work and internal marketing on the example of service company ABC AS
author
Sepp, Mirjam
supervisor
defence date
language