title
Klientide tundlikkuse tegurid ja nende mõju brändi imidžile digitaalses turunduses
Sensitive Points of Today's Customers And Their Effect On The Brand Image In Online Marketing
author
Alekseev, Sergei
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus