title
Eesti Pagari brändi tuntuse ning tajutud kvaliteedi mõõtmine
Measuring brand awareness and perceived quality of Eesti Pagar
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network