title
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse hetkeseis ning arenguperspektiivid Eestis audiitorfirma pilgu läbi
Corporate Social Responsibility Reporting in Estonia: Evidence from Audit Firms’ Experience
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit.