title
Eestvedamise seosed ettevõtte edukusega
The impact of leadership on organizational performance
author
Lõhmus, Mario
keywords
ümberkujundav eestvedamine
pragmaatiline eestvedamine
ettevõtte edukus
Eesti juhid
organizational performance
Estonian leaders
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network