title
Tsükloheksanopoolkukurbit[8]uriili kompleksid anioonidega metanoolis
Cyclohexanohemicucurbit[8]uril anion complexes in methanol
author
Kasemets, Mari-Liis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information