title
Transkriptsioonifaktori CREB ja tema koaktivaatori CRTC1 roll neurotrofiin BDNF geeni aktiivsusest sõltuvas transkriptsioonis ajukoore ja hipokampuse neuronites
The role of the transcription factor CREB and its coactivator CRTC1 in the activity-dependent transcription of the neurotrophin BDNF in cortical and hippocampal neurons
author
Rannaste, Käthy
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal