title
Ühendamise ja ülevõtmise mõjutegurid Soome börsil noteeritud ettevõtete näitel
Merger and acquisition target characteristics of Finnish listed companies
author
Oinonen, Ville Reino
keywords
supervisor
defence date
language