title
Kriminaalhooldus. Kas hüve üksnes süüdimõistetutele? Probation. Is it Beneficial only to Convicted Offenders?
author
Vartla, Karine
keywords
tekkelugu
olemus
teostus
ühiskondlikud seisukohad
origin
practice
societys opinions
defence date
language