title
Auru-gaasisegu jahutussüsteemi tööalgoritmi programmeerimine raskete ja kerge-keskmiste vaikude ettevalmistamise ja vaigutustamise seadmel
Programming of the operating algorithm of gas-vapor mixture cooling system at the plant for heavy and light-medium resin preparation and resin removal
Программирование алгоритма работы внедренной системы охлаждения парогазовой смеси на Установке подготовки тяжёлой и легко-средней смолы и обессмоливания
author
Turkulets, Pavel
keywords
tööalgoritmid
Tia Portaal
aлгоритм
система захолаживания
SCADA система
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus