title
Geosünteetide mõju katendikihtide kandevõimele ja ettepanekud kvaliteedikontrolli nõuete korrigeerimiseks
Impact of geosynthetics to bearing capacity of pavement layers and proposal to adjust requirements for quality control
author
Kopti, Rait
description
lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal