title
Dividendipoliitikat mõjutavad tegurid New Yorgi börsil noteeritud ettevõtetes
Factors affecting dividend policy in New York stock exchange companies
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus