title
Euroopa Liidu ühtse elektroonilise käibemaksu tagastuse süsteemi toimimine erinevate liikmesriikide näitel
Functioning of common VAT refund system in European Union based on examples of different member states
author
Piir, Viivian
keywords
tagastamisliikmesriik
asutamiskoha liikmesriik
käibemaksu tagastus
taotleja
taotlus
memberstate of refund
member state of establishment
VAT refund
applicant
defence date
language