title
Vanemaealiste vanuselise diskrimineerimise tajumine ja tööelu parandamise võimalused tööturul
Perception of age discrimination of older people and opportunities for improving working life in the labor market
author
Palo, Kirsi
supervisor
defence date
language