title
Ühinemisjärgse organisatsioonikultuuri mõju juhtide tajule sisemisest tööandja brändist meediaorganisatsiooni näitel
The impact of merged organisational culture on leaders’ perception of internal employer branding in media organisation
author
Pärnapuu, Andra
defence date
language