title
Majanduskriisi mõju inflatsioonisurvete tekkele Euroopa Liidu riikides
Economic Crisis and Inflation in European Union Countries
keywords
Phillipsi kõver
tööturu sentiment
Phillips curve
labour market sentiment
defence date
language