title
Mobiilsideteenuste pakkuja valiku kriteeriumid Elisa Eesti AS, Telia Eesti AS ja Tele2 Eesti AS näitel
Selection criteria of the mobile service provider by example of Elisa Eesti AS, Telia Eesti AS and Tele2 Eesti AS
author
Brazovskihh, Ksenia
supervisor
defence date
language