title
Policy Learning and Policy Transfer in Policy Environments with Weak Policy Capacity: Exploring Processes and Effects in the Domains of Fiscal and Innovation Policies
Poliitikate õppimis- ja ülevõtmisprotsess madala poliitikakujundamise võimekusega keskkondades: protsessid ja mõju fiskaal- ja innovatsioonipoliitika valdkonnas
author
Cepilovs, Aleksandrs
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
10.11.2017
identifier
ISBN 9789949831579 (publication)
ISBN 978994983158 (pdf)
ISSN 14064790
language