title
Tuulikulabade Jäätmete Ja Laskemoona Kasutamisest Tekkinud Jäätmete Käitlus Eestis
Management Of Wastes From Wind Blades And From The Use Of Ammunition In Estonia
keywords
wind turbine blade waste
waste from the use of ammunition
handling technologies
supervisor
Buht, Helari
Kritševsakaja, Marina
defence date
language