title
Majanduslike otsuste mõjutamisvõimalused Eesti koolinoorte näitel
Possibilities of Affecting Economic Decision-making based on the Example Of Estonian Students
author
Rang, Dolores
keywords
otsustamisprotsessid
pilootuuringu kontroll
irratsionaalne ja ratsionaalne otsustamine
esmamulje
illusions
cognitive science
first impression
supervisor
defence date
language