title
Naftajääkide vaakum-rektifitseerimiskolonni tehnoloogilised arvutused
Technological calculation of the vacuum rectification column for petroleum residue
Технологический расчет вакуумной колонны ректификации нефтяных остатков
author
Avsjukevits, Sergei
keywords
naftajäägid
mitmekomponendiliste segud
flegmaarv
kuppektaldriküte
hüdraulilised arvutused
petroleum residue
recycling technology
bubble cap trays
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information