title
Päikesepaneelidel põhineva mikrotootmisjaama tasuvuse võrdlus Eestis ja teistes Euroopa majanduspiirkonna riikides
Comparison of PV panel based micro-scale power generation unit profitability in Estonia and other countries of European economic area
author
Zabegajev, Jevgeni
supervisor
defence date
language