title
Valitsemine andmete ja algoritmide kaudu: e-residentide perspektiiv
Governance through data and algorithms: perceptions of the e-residents
author
Nimgirovna Badmaeva, Tsagana
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus