title
Levinuimad nõukogudeaegsed sillatüübid Eestis ja nende sobivus tänapäevastele koormusmudelitele
The Most Common Types of Soviet Era Bridges in Estonia and Their Suitability to Modern Load Models
author
Juul, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.