title
Pankrotimudeli konstrueerimine Eesti töötleva tööstuse ettevõtete näitel
Development of Bankruptcy Prediction Model for Estonian Manufacturing Companies
author
Vahter, Janar
supervisor
defence date
language