title
Levofloksatsiini lagundamine vesilahuses Fe 2+ -aktiveeritud vesinikperoksiidi ja persulfaadiga
Degradation of Levofloxacin in aqueous solutin by Fe 2+ -activated hydrogen peroxide and persulfate
author
Kaskla, Ave
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access