title
Lühisõnumite liikluse suunamine läbi koduvõrgu – protsessi analüüs Tele2 Eesti AS näitel
SMS Homerouting - Proccess Analysis based on Example of Tele2 Eesti AS.
author
Bentsler, Natalja
keywords
lühisõnumid
lühisõnumite liikluse suunamine läbi koduvõrgu
SMS Homerouting
supervisor
defence date
language