title
Vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimine tarbijakrediidilepingute sõlmimisel Eesti pankades.
Compliance of responsible lending principles in Estonian banks when conclusion consumer credit agreement
author
Idnurm, Triin
keywords
tarbijakrediidilepingud
kohustuslik teave
vastutustundlik pangandus
supervisor
defence date
language