title
Rühmatöö meeskondade moodustamist toetav veebiteenus
A Web Service Designed to Assist the Formation of Group Work Teams
author
Häälme, Mariliis
supervisor
defence date
language