title
Kriisikommunikatsiooni juhtimise täiustamine kohalikes omavalitsustes: e-teenuse ettepanek
Improving crisis communication management at the local municipalities: an e-service proposal
author
Riibe, Jaanus
supervisor
defence date
language