title
Aarhus Logistics Center A/S veerevkauba terminali käivitamise projekt
Launching project of ro-ro terminal in Aarhus Logistics Center A/S
author
Kotjahhov, Dmitri
keywords
veerevkauba terminal
terminali infrastruktuur
Ro-Ro
Ro-Ro terminal
terminal infrastructure
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information